PTI: Lãi sau thuế quý III đạt 105 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi niêm yết

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.110 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm […]

Bảo hiểm Bảo Long: Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch 129%, cao hơn cả năm 2020

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI trong quý III đạt 254,4 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 25 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với cùng kỳ. Tổng chi phí từ hoạt động kinh […]