Người nước ngoài được xuất nhập cảnh qua Cảng Hàng không Vân Đồn bằng thị thực điện tử

Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị bổ sung cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào danh sách các cửa khẩu quốc tế đường không cho phép người nước ngoài […]