Bất ngờ với địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, vượt qua cả Hà Nội và TPHCM

Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,23 triệu đồng, giảm khoảng 2% so với năm 2019. Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016-2020, thu […]

Vinamilk tập trung đầu tư dự án lớn để mở rộng quy mô, chú trọng phát triển bền vững

Về mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2021: Công ty đặt mục tiêu doanh thu cho năm 2021 là 62.160 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 11.240 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng doanh thu 4,1% và lợi nhuận giữ ổn định so với cùng kỳ. Trong thời […]

Bảo hiểm Bưu điện: Mục tiêu doanh thu năm 2021 tăng 9,2%, lợi nhuận giảm 14,7%

Tuy vậy lợi nhuận trước thuế kế hoạch chỉ ở mức 260 tỷ đồng, giảm 14,7% so với năm trước. Năm 2021, PTI dự kiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 141 tỷ đồng, tăng 8,7% nhưng lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác giảm 32% xuống còn 119 tỷ […]

Thắng Lợi Group sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán trong năm 2021

Mới đây, Công ty CP Địa ốc Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chủ đề “Dấu ấn Thắng Lợi Group” nhằm mục đích báo cáo kết quả tình hình kinh doanh trong năm 2020, định hướng chiến lược trong năm 2021, miễn nhiệm và […]

DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh cao kỷ lục, dự kiến đầu tư 9.436 tỷ đồng năm 2021

Kết quả kinh doanh của DIC Corp. (Nguồn: T.T tổng hợp từ BCTC hợp nhất DIC Corp). Cụ thể, năm 2021, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng 62% so với kết quả đã kiểm […]