Manulife Việt Nam: Năm 2021 lỗ sau thuế hơn 4.700 tỷ đồng, gấp gần 3 lần khoản lỗ năm 2020

Theo báo cáo tài chính của Manulife Việt Nam, năm 2021, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 24.144 tỷ đồng, tăng 22,6% so với mức thực hiện năm 2020. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 41%, đạt hơn 27.793 tỷ đồng […]

Năm 2022, MB xác định tầm nhìn “Trở thành Doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu”

Báo cáo tại Đại hội, Thượng tướng Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT MB cho biết, năm 2021 là năm MB hoàn thành Chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2021 với tầm nhìn “Ngân hàng thuận tiện nhất” cùng với phương châm được đặt ra từ đầu năm là “tăng tốc số; […]