Thanh Xuân (Hà Nội): Giải quyết vướng mắc cho cư dân tòa nhà 35 Lê Văn Thiêm

Phía chủ đầu tư cho biết, tòa nhà đã được nghiệm thu PCCC theo đúng quy định; Một số hộ không nộp phí dịch vụ sẽ tạm dừng cung cấp nước sinh hoạt kể từ ngày 11/10/2021. Cư dân kiến nghị Ban Quản lý tòa nhà giải quyết một số vướng mắc Dự án Stellar […]

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương phát triển nhà ở công nhân

Cụ thể, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện hai nhiệm vụ: Khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách; Chủ trì, phối hợp cơ quan, địa phương liên quan có giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công […]