Nghi vấn đường Thái Lan được nhập khẩu trốn thuế vào thị trường Việt Nam

Cụ thể, Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho biết, Việt Nam chính thức áp thuế chống bán phá giá 47,64% đối với một số sản phẩm đường từ Thái Lan thời hạn 5 năm (tính từ ngày 16/6/2021). Do đó, lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan đã giảm đáng kể, từ mức […]