CMC công bố chủ trương mua 10% cổ phiếu quỹ, chốt quyền nhận cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%

Ngày 26/03, theo nghị quyết đã được Hội đồng quản trị CMC thông qua, công ty chủ trương sẽ mua lại tối đa hơn 3,6 triệu cổ phiếu (tương đương với 10% vốn điều lệ) để làm cổ phiếu quỹ. Mục đích của giao dịch lần này là giảm khối lượng cổ phiếu đang lưu […]