Tỷ lệ sở hữu NFT của người Việt Nam cao hơn người Mỹ, Singapore

Finder cho biết, khảo sát được thực hiện với hơn 20 quốc gia khác nhau trên thế giới. Điều ngạc nhiên đó là Việt Nam nằm trong top 5 nền kinh tế sở hữu nhiều NFT nhất, trong đó Philippines chiếm 32%, Thailand với 26,6%, Malaysia (23,9%), UAE (23,4%) và Việt Nam (17,4%). Điểm đáng […]