Tập đoàn KSFinance tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tại Đại hội, Ban Lãnh đạo của KSF Group cho biết, năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, nhưng với sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm của HĐQT, Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV, KSF Group đã đạt được kết […]